Datasäkerhet

Vår sekretesspolicy är för närvarande endast tillgänglig på tyska. Dessa finns på https://www.padel-point.de/help-service_privacy_policy.html. En nationell översättning läggs till snart. Nedan hittar du en maskin översatt version på ditt lokala språk:

I. Kontakt

Dessa instruktioner gäller uppgiftsbehandling genom:

Tennis-Point Europe GmbH
Hans-Böckler-Str. 29-35
33442 Herzebrock-Clarholz
Tyskland
E-post: 
info@padel-point.se
Telefon: 
0852 - 50 38 19
https://www.padelpoint.se/

Dataskyddsansvarig för Tennis-Point finns på ovanstående adress, för dataskyddsombudets uppmärksamhet, eller via e-post på datenschutz@tennis-point.de.

II. Behandling av personuppgifter och art och ändamål

II. Behandling av personuppgifter och dess art och syfte

1. Webbhotell

För tillhandahållandet av denna webbplats använder vi webbhotelltjänsten Salesforce Commerce Cloud från Salesforce.com. Inc, The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105 (nedan kallat "Salesforce").

Salesforce lagrar denna webbplats på sina servrar (hosting). Tillhandahållandet av denna webbplats kräver att en webbhotellstjänst beställs. Användningen av Salesforce sker i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR på grund av vårt legitima ekonomiska intresse av att göra vårt erbjudande tillgängligt på denna webbplats.

I samband med hosting behandlar Salesforce personuppgifter för vår räkning, vilka genereras under följande åtgärder av användaren:

 • när du besöker vår webbplats;
 • i samband med en beställning i vår onlinebutik;
 • när du skapar och använder ett kundkonto;
 • när du använder vår återställningsfunktion;
 • i samband med användning av kontaktformuläret;
 • i samband med våra nyhetsbrev.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Salesforce för användning av Commerce Cloud. Genom detta avtal försäkrar Salesforce att de behandlar uppgifterna i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och säkerställer skyddet av den registrerades rättigheter. För USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (nedan "TADPF", ytterligare information om detta under III. 9. i denna integritetspolicy). Salesforce har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna. Vidare sker vidarebefordran av personuppgifter till Salesforce på grundval av Salesforces bindande interna dataskyddsbestämmelser i enlighet med Art. 46 para. 2 lit. b, 47 GDPR (så kallade Corporate Binding Rules) samt Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd i enlighet med Art. 46 para. 2 lit. c GDPR. Båda regeluppsättningarna är förankrade i Salesforce tillägg om databehandlingsom vi har ingått med Salesforce. Dessutom är Salesforce Commerce Cloud certifierat enligt tillförlitliga säkerhetsstandarder, inklusive PCI-DSS, SOC2, ISO 27001.

För mer information om dataskydd i samband med Salesforce Commerce Cloud, se Salesforce integritetspolicy.

2. När du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats https://www.padelpoint.se/ skickas information automatiskt till vår webbplatsserver av den webbläsare som används på din enhet. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information samlas in och lagras utan ditt ingripande och raderas från loggfilerna efter 14 dagar:

 • IP-adress för den begärande datorn,
 • Datum och tid för åtkomst,
 • Namn och URL för den fil som öppnades,
 • Webbplats från vilken åtkomst gjordes (referrer URL),
 • Operativsystem för den begärande datorn,
 • Typ och version av webbläsare samt ytterligare information som överförs av webbläsaren (t.ex. operativsystemet på din dator).

De ovan nämnda uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:

 • för att säkerställa en smidig uppkoppling av webbplatsen,
 • för att säkerställa en bekväm användning av vår webbplats,
 • för att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet,
 • för att upptäcka och förebygga angrepp på vår webbplats,
 • för kontinuerlig förbättring av webbplatsen samt
 • för andra statistiska och administrativa ändamål.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse följer av de syften med databehandlingen som anges ovan. I händelse av en attack mot vår nätverksinfrastruktur kommer vi att utvärdera din insamlade IP-adress för att hävda eller försvara rättsliga anspråk.
Dessutom använder vi cookies och analystjänster när du besöker vår webbplats. Du hittar mer detaljerade förklaringar om detta under avsnitt IV och V i denna dataskyddsdeklaration.

3. I samband med en beställning i vår onlinebutik

Om du vill beställa produkter som gäst eller som registrerad kund på vår webbplats kommer vi att behandla följande obligatoriska uppgifter:

 • Tilltal, förnamn, efternamn,
 • en giltig e-postadress,
 • Fakturerings- och leveransadress
 • Beroende på vilken betalningsmetod du har valt, betalningsuppgifter (t.ex. kreditkortsnummer), om tillämpligt.

Dessa uppgifter bearbetas,

 • för att identifiera dig som vår avtalspartner;
 • kontrollera att de inmatade uppgifterna är rimliga;
 • för att behandla betalningar och skicka din beställning;
 • för reklamändamål och, om nödvändigt, för personalisering av reklamåtgärder;
 • att behandla eventuella befintliga garantianspråk och att hävda eventuella anspråk mot dig.

Inom ramen för din beställning arbetar vi med

parcelLab GmbH Landwehrstr. 39 80336 München samt Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Str. 1, 12489 Berlin

som tjänsteleverantör för logistik och transaktionsmeddelanden, till vilken vi överför de uppgifter som krävs för frakt och eventuella returer, inklusive din e-postadress för meddelanden om spårningsnummer och, i förekommande fall, mottagande av returer etc. Tjänsteleverantören har noggrant valts ut och anlitats av oss, är bunden av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet, särskilt med avseende på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för datasäkerhet. Inga uppgifter överförs till länder utanför EES.

Databehandlingen utförs på din begäran och är nödvändig för att fullgöra avtalet och för andra åtgärder före avtalets ingående samt för våra berättigade intressen i enlighet med artikel. 6 para. 1 p. 1 lit. b och lit. f GDPR för de ovan nämnda ändamålen.

De personuppgifter som behandlas av oss för beställningen lagras tills den rättsliga garantiåtagandet löper ut och raderas sedan automatiskt, såvida vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna under en längre tidsperiod i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. c GDPR på grund av skatte- och handelsrättsliga lagrings- och dokumentationsskyldigheter (från tyska handelslagen (HGB), tyska strafflagen (StGB) eller tyska skattelagen (AO)) eller om du har samtyckt till lagring utöver detta i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR.

4. När du skapar ett kundkonto

Vi erbjuder dig möjligheten att skapa ett kundkonto hos oss. För registrering och skapande av kundkontot behöver vi följande obligatoriska information:

 • Hälsningsfraser, förnamn, efternamn,
 • en giltig e-postadress,
 • fakturerings- och leveransadress
 • lösenord.

Dessutom kan du frivilligt lämna ytterligare information (t.ex. ditt födelsedatum). Dessa uppgifter behandlas,

 • för att kunna identifiera dig som vår kund;
 • kontrollera att de inmatade uppgifterna är rimliga;
 • för att anpassa reklamåtgärder;
 • för att behandla alla aktuella garantianspråk och för att hävda eventuella anspråk mot dig.

Vi samarbetar med

Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Str. 1, 12489 Berlin (nedan kallat "Emarsys")

som en specialiserad tjänsteleverantör för hantering av kundrelationer till dokumentation, administrativa och marknadsföringsändamål Tillsammans kommer vi att skicka dina stamdata (titel, för- och efternamn, postnummer, plats, e-postadress). Denna tjänsteleverantör valdes av vår noggranna och beställda, är bunden till våra instruktioner och kommer att kontrolleras regelbundet, särskilt med avseende på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för datasäkerhet. En dataöverföring i länder utanför EES äger inte rum.

Databehandling utförs på din begäran och på det sätt som anges. Art. 6 para. 1 S. 1 lit. b och lit. f GDPR för dessa ändamål för uppfyllandet av kontraktet och andra åtgärder före kontrakt och på grund av våra legitima intressen som krävs.

Vi lagrar de personuppgifter som samlas in av oss för registrering och inskrivning tills du begär radering av ditt konto mot oss. I händelse av radering önskar vi endast tillhandahålla den nödvändiga informationen om dina beställningar, såvida inte en ytterligare lagring på grundval av art. 6 para. 1 S. 1 lit b GDPR till utförandet av kontraktet är nödvändigt eller vi hänvisas till i art. 6 paragraf 1 p. 1 lit. c GDPR på grund av skattemässiga och kommersiella lagrings- och dokumentationskrav (från tyska handelslagen (HGB), tyska strafflagen (StGB) eller tyska skattelagen (AO)) för en längre lagring krävs.

5. I samband med användning av funktionen tillgänglig igen

Om din önskade artikel är slut i lager kan du använda vår funktion tillgänglig igen för att få ett meddelande så snart artikeln är tillgänglig igen. För att göra detta måste du ange ditt namn och din e-postadress.

Databehandlingen utförs som svar på din begäran och krävs i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR och är nödvändig som åtgärder före avtalets ingående.

De personuppgifter som vi har samlat in raderas när din begäran har slutförts, såvida vi inte måste behålla dem på grund av din begäran eller är skyldiga att behålla dem under en längre tidsperiod i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. c GDPR på grund av skatte- och handelsrättsliga lagrings- och dokumentationsskyldigheter (från tyska handelslagen (HGB), tyska strafflagen (StGB) eller tyska skattelagen (AO)) för en längre lagring krävs.

6. I samband med användning av vårt kontaktformulär/kundtjänst

Du kan skicka allmänna frågor till oss via det kontaktformulär som finns på vår webbplats. Vi kommer att be dig om ditt för- och efternamn och en giltig e-postadress. Vi behöver denna information för att kunna besvara din förfrågan.

Ytterligare personuppgifter, t.ex. din adress, ett ordernummer eller ditt telefonnummer, samlas inte in om du inte lämnar dessa uppgifter frivilligt.

Databehandling i syfte att kontakta oss utförs som svar på din begäran och på grundval av Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR eller för att skydda våra legitima intressen i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är att kunna besvara förfrågningar från våra kunder och därmed säkerställa en fungerande kundservice.

De personuppgifter som vi samlar in genom att använda kontaktformuläret raderas efter att din förfrågan har behandlats, såvida vi inte måste behålla dem på grund av arten av din förfrågan eller vi är skyldiga att behålla dem under en längre period i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. c GDPR på grund av skyldigheter att lagra och dokumentera uppgifter enligt skatte- och handelslagstiftning (från tyska handelslagen (HGB), tyska strafflagen (StGB) eller tyska skattelagen (AO)).

a. Freshdesk-tjänst

För att behandla din förfrågan samarbetar vi med den specialiserade leverantör som anges nedan, till vilken vi överför de personuppgifter som krävs för detta ändamål:

Kundtjänst via Freshworks Inc, 2950S. Delaware Street, Suite 201 San Mateo, CA 94403 (nedan kallad "Freshdesk").

Denna tjänsteleverantör har noggrant valts ut och anlitats av oss, är bunden av våra instruktioner och övervakas regelbundet, särskilt med avseende på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för datasäkerhet. Salesforce använder servrar i Europa för detta ändamål; inga uppgifter överförs till USA. Ytterligare information om dataskydd på Freshdesk finns på: https://www.freshworks.com/privacy/data-hosting/.

b. Försäljningsunderlag

För kundsupport samarbetar vi med följande specialiserade tjänsteleverantör, till vilken vi överför de personuppgifter som krävs för detta ändamål:

Salesupply Kundtjänst för Salesupply Deutschland GmbH, Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 17, 47228 Duisburg (nedan "Salesupply").

Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med Salesupply. Genom detta kontrakt försäkrar Salesupply att de behandlar uppgifterna i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och säkerställer skyddet av den registrerades rättigheter.

7. I samband med våra nyhetsbrev

Som kund eller potentiell kund vill vi gärna skicka vårt nyhetsbrev till dig. Om du inte är kund hos oss men ändå vill få vårt nyhetsbrev behöver vi bara din e-postadress och information om huruvida du vill få information om produkter för kvinnor eller för män. Dessutom kan du frivilligt ge oss ditt för- och efternamn så att vi kan adressera dig personligen. Nyhetsbrevet skickas på grundval av ditt uttryckliga samtycke (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. a GDPR). Om du registrerar dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev kommer vi regelbundet att informera dig om nya produkter, värdefulla tips och nyheter samt exklusiva erbjudanden från Sport-Point-koncernen. Efter registreringen får du ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk som du klickar på för att slutföra din registrering. Om du redan är kund kommer vi att skicka dig på grundval av Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f, GDPR och våra legitima intressen, för att informera dig om aktuella produktrekommendationer (direktmarknadsföring).

För personalisering av nyhetsbrevet använder vi följande specialiserade tjänsteleverantör, till vilken vi överför de personuppgifter (e-postadress) som krävs för detta ändamål, samt kunddata om du har skapat ett frivilligt kundkonto hos oss:

Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Str. 1, 12489 Berlin (nedan kallat "Emarsys")

Med Emarsys kan vi mäta och utvärdera beteendet hos våra registrerade kunder och mottagare av nyhetsbrev. Detta inkluderar öppnings-, klick-, avvisnings, leverans-, avregistrerings- och konverteringsfrekvens. Utvärderingen sker också genom cookies eller pixeltaggar, som samlar in information som IP-adress, webbläsartyp/version, e-postklient och tid för hämtning. Detta gör det också möjligt att spåra vem som öppnar e-postmeddelandet och klickar på länkar i det. Analysen av användarnas beteende görs i syfte att känna igen läsvanor och anpassa innehållet därefter, mäta e-postkampanjers framgång och förbättra vårt erbjudande, nämligen att presentera relevanta och riktade erbjudanden baserade på dina intressen. Inga uppgifter överförs till länder utanför EES.

Du kan när som helst invända mot personanpassningen av nyhetsbrevet genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@tennis-point.de. Om du gör det kommer vi inte längre att utföra någon ytterligare personalisering, men kan fortsätta att skicka dig vårt allmänna nyhetsbrev.

Det är också möjligt att när som helst helt avregistrera sig från våra nyhetsbrev, t.ex. via en länk längst ner i varje nyhetsbrev. Alternativt kan du när som helst skicka din begäran om avregistrering via e-post till info@padel-point.se. Dina personuppgifter som behandlas i detta sammanhang, som uteslutande används för att skicka nyhetsbrevet, kommer att raderas omedelbart efter att du har avslutat prenumerationen, men vi behåller det faktum att du har invänt mot och din e-postadress så att vi inte skickar dig nyhetsbrev av misstag i framtiden.

8. För förebyggande och analys av klickbedrägerier

På vår webbplats använder vi tjänsten Ads Defender of the

Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Tyskland (nedan "hurra.com").

Ads Defender används för att analysera och förhindra klickbedrägerier i våra annonser. Klickbedrägeri uppstår när klick på annonser genereras av automatiska verktyg eller när flera klick på annonser troligen inte beror på ett genuint intresse från användarens sida.

Den rättsliga grunden för användningen av Ads Defender är Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Det finns ett berättigat intresse av att övervaka och förhindra bedrägliga aktiviteter genom klickbedrägerier och säkerställa att våra system fungerar korrekt.

I Ads Defenders analys samlas följande personuppgifter in och lagras när annonser klickas: IP-adress, information om vilken webbläsare som används, information om operativsystemet, platsinformation, referens-URL, ytterligare online-identifierare som klick- och cookie-ID, användningstid samt åtkomsttid och information om interaktioner med reklammaterial och vår webbplats.

Om Ads Defender upptäcker ett iögonfallande beteende och det finns misstanke om klickbedrägeri kan dessa IP-adresser överföras till Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). När det gäller Googles tjänster kan data överföras till USA.

Ytterligare information om dataskydd på hurra.com finns på: https://privacy.hurra.com.

III. Utlämnande av uppgifter till tredje part

I den mån detta är lagligt tillåtet och nödvändigt för behandlingen av avtalsförhållanden med dig i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR, vidarebefordras dina personuppgifter till tredje part.

1. För hantering av betalningar

Detta inkluderar överföring av betalningsuppgifter till betaltjänstleverantörer eller kreditinstitut för att genomföra en betalningstransaktion. För behandlingen kan det vara nödvändigt för oss att vidarebefordra de personuppgifter som samlas in i betalningsprocessen, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkorts- eller bankkontouppgifter och transaktionsuppgifter till betaltjänstleverantören. Betaltjänstleverantörer samlar dock vanligtvis in dessa uppgifter själva. De uppgifter som vidarebefordras får endast användas av den tredje parten för de angivna ändamålen.

I samband med fullgörandet av avtalet i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR använder vi den betaltjänstleverantör som anges nedan för hantering av betalningar.

a. Betalningar med kreditkort

Vid betalning med kreditkort (Visa/MasterCard) kommer de betalningsuppgifter som du anger att samlas in och lagras i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR av

Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallat "Stripe")

och vidarebefordras endast till de företag som är involverade i betalningsprocessen. Genom att betala med kreditkort accepterar du betalningsleverantörens villkor. I detta fall samlar vi inte in eller lagrar betalningsuppgifterna.

Mer information om detta finns i dataskyddsbestämmelserna för ditt kreditkortsföretag.

b. Betalning med PayPal

Vi erbjuder betalningshantering med hjälp av betaltjänstleverantören

PayPal PayPal (Europe) S. s.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, l 2449 Luxemburg (nedan kallat "PayPal")

Om du betalar med ditt PayPal-konto kommer du att omdirigeras till PayPals webbplats. Där kan du logga in med dina kontouppgifter och instruera betalningen. Om du väljer betalningsalternativen "Debet", "Kreditkort" eller "Köp på konto" kommer du också att omdirigeras till PayPal-webbplatsen. Där kan du utföra betalningen med eller utan ett PayPal-konto genom att ange betalningsinformationen. Vi har ingen tillgång till de personuppgifter som samlas in av PayPal. PayPal ansvarar för behandlingen av dessa. Ytterligare information om dataskydd i samband med PayPal, i PayPals integritetspolicy.

 

c. Betalning via Klarna

i. Klarna Betala senare

Om du betalar din order på konto via Klarna kommer vi att göra en förskottsbetalning. När du väljer detta betalningsalternativ kommer dina personuppgifter därför att vidarebefordras av Stripe till:

Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallat "Klarna").

(se Klarnas integritetspolicy på: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy) i syfte att bedöma vår kreditrisk.

Klarna låter kreditvärderingsinstitut bedöma kreditrisken och erhåller information och, om nödvändigt, kreditvärdighetsinformation baserad på matematisk-statistiska metoder (scoring), vars beräkning bland annat inkluderar adressuppgifter och ditt födelsedatum. Klarna samarbetar med följande kreditupplysningsföretag:

 • Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74, 80939 München, Tyskland, tel: +49 (0)721-25511-777
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Tyskland, tel: +49 (0)2131-109-501, Fax: -557
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, D-76532 Baden-Baden, Tyskland, tel: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001
 • Bürgel Business Information GmbH & Co. KG, Gasstrasse 18, D-22761 Hamburg, Tyskland, tel: +49 (0)40-89803-0, Fax: -777
 • Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844 Troisdorf, Tyskland
 • Regis24 GmbH, Wallstrasse 58, D-10719 Berlin, Tyskland, tel: +49 (0)30 44350-240, Fax: -249
 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstrasse 2, D-81373 München, Tyskland, tel: +49 40 89803-0, Fax: -777/ 778
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tyskland, (information om dina lagrade uppgifter kan erhållas från SCHUFA Holding AG, Consumer Service, P.O. Box 5640, 30056 Hannover, Tyskland).

Insamlingen, lagringen och vidarebefordran sker därför i syfte att kontrollera din kreditvärdighet och i vårt intresse av att förhindra betalningsförsummelse samt bedrägeribekämpning på grundval av art. 6 para. 1, p. 1 lit. f GDPR. Baserat på denna information beräknas en statistisk sannolikhet för en kreditförlust och därmed din solvens (kreditbetyg). Om kreditvärdighetskontrollen är positiv är en beställning på konto möjlig. Om kreditvärdighetskontrollen är negativ kommer vårt butikssystem inte att tillåta dig att betala på konto. Beslutet om huruvida en beställning också är möjlig på konto baseras uteslutande på ett automatiserat beslut av vårt onlinebutikssystem, som utförs av Klarna eller de kreditföretag som Klarna har beställt, så att en manuell kontroll av dina dokument av en av våra anställda inte äger rum separat.

I den mån vi fattar automatiserade beslut med rättslig verkan har du rätt att få information om den logik som är inblandad, samt omfattningen och de avsedda effekterna av denna databehandling. Du kan få det automatiserade beslutet granskat mot oss, ange din synpunkt och ha rätt till mänskligt ingripande från oss. För att göra detta, vänligen kontakta shop@klarna.com.

ii. Klarna Betala Nu

1. Klarna Sofort - direktbetalning

Om du betalar din beställning med "Sofort" behöver du bara ditt kontonummer, BIC eller bankkod, samt PIN och TAN för ditt online bankkonto. Under orderprocessen kommer du automatiskt att omdirigeras till ett säkert betalningsformulär hos Klarna Bank AB ("Klarna"). Omedelbart efteråt kommer du att få en bekräftelse på transaktionen. Därefter erhåller vi direkt överföringskrediten. Alla som har ett aktiverat internetbankskonto kan använda "Sofort" som betalningsmetod. Observera att ett fåtal banker ännu inte stödjer betalning med "Sofort".

2. Klarna direktdebitering

Om du väljer autogiro som betalningsmetod när du gör din beställning måste du ange dina kontouppgifter (IBAN och BIC), som kommer att vidarebefordras till Klarna. Betalningsbeloppet förfaller till betalning genom autogiro vid avtalets ingående och kommer att debiteras av Klarna från ditt angivna konto. Debiteringen kommer att ske efter det att varorna har skickats. Du kommer att informeras om datumet via e-post. Betalningsmetoden autogiro kräver bl.a. en framgångsrik identitets- och kreditkontroll (se III. 1. e. i.).

iii. Klarna Pay över tid ("Betalning genom delbetalning")

Om du väljer delbetalning som betalningsalternativ för din beställning kommer dina personuppgifter att vidarebefordras av Stripe till Klarna för identitets- och kreditkontroll.

Klarna låter kreditupplysningsföretag göra en bedömning av kreditrisken och erhåller information och, om nödvändigt, kreditvärdighetsinformation baserad på matematisk-statistiska metoder (scoring), vars beräkning bland annat inkluderar adressuppgifter och ditt födelsedatum. För det exakta förfarandet, se III. 1. e. i. Där hittar du en lista över de kreditupplysningsföretag som Klarna samarbetar med.

De personuppgifter som överförs till Klarna är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för att behandla ett delbetalningsköp. För att besluta om etablering, genomförande eller uppsägning av ett avtalsförhållande samlar Klarna in och använder data och information om den registrerades tidigare betalningsbeteende samt sannolikhetsvärden för detta beteende i framtiden (så kallad scoring). Scoringen beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder.

I den mån vi fattar automatiserade beslut med rättslig verkan har du rätt att få information om den logik som är inblandad, samt omfattningen och de avsedda effekterna av denna databehandling. Du kan få det automatiserade beslutet granskat mot oss, ange din synpunkt och ha rätt till mänskligt ingripande från oss. För att göra detta, vänligen kontakta shop@klarna.com.

2. För avsändande av din beställning

För att kunna skicka din beställning i vår butik (art. 6.1 p. 1 lit. b GDPR) samt på grund av vårt berättigade intresse av att göra leveransen så okomplicerad och smidig som möjligt för dig (art. 6.1 p. 1 lit. f GDPR), överför vi dina uppgifter som du har angett som leveransadress samt din e-postadress till leveransleverantörer som transporterar din försändelse, endast i syfte att leverera varorna och i syfte att individualisera aviseringen av leveransen av varorna. Om det är nödvändigt att samordna ett leveransdatum, till exempel vid vidarebefordran av varor (art. 6.1 p. 1 lit. b GDPR) och du har gett oss ditt telefonnummer, kommer vi också att överföra detta till de leveransleverantörer som transporterar din försändelse, enbart i syfte att samordna ett leveransdatum. Dessa tjänsteleverantörer omfattas av postsekretess.

3. Förfrågningar om kundutvärderingar

a. Betyg för betrodda butiker

Trusted Shops förtroendemärke är integrerat på denna webbplats för att visa vår Trusted Shops godkännandeförsegling och Trusted Shops produkter för köpare efter en beställning.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i optimal marknadsföring av vårt erbjudande (Art. 6 para 1 p. 1 lit. f GDPR). Förtroendemärket och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland (nedan "Trusted Shops").

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller din IP-adress, datum och tid för anropet, mängden data som överförs och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar anropet. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

Ytterligare personuppgifter överförs endast till Trusted Shops om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter efter att ha slutfört en beställning eller om du redan har registrerat dig för att använda dem. I detta fall gäller avtalsöverenskommelsen mellan dig och Trusted Shops.

b. Google recensioner

Du har möjlighet att utvärdera köpprocessen på vår webbplats genom undersökningen av Google Customer Reviews. Om du uttryckligen samtycker till att delta i Google Customer Reviews (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR), kommer en undersökning att skickas till dig av Google efter leverans av beställningen. För att göra detta tillhandahåller vi följande information om din beställning

 • Order-ID
 • Din e-postadress
 • Det land till vilket beställningen ska levereras
 • Leveransdatum för din beställning, samt
 • Det globala artikelnumret för att tilldela granskningsdata till en av våra artiklar

till

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Förenta staterna (nedan kallat "Google").

För USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (nedan "TADPF", ytterligare information om detta under III. 9. i denna integritetspolicy). Google har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna. Dessutom sker behandlingen av personuppgifter av Google under Googles eget ansvar på grundval av Europeiska kommissionens standardklausul för dataskydd i enlighet med Art. 46 para. 2c GDPR. Google har dessutom vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, skada, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Dessa Google-åtgärder är certifierade i enlighet med ISO/IEC 27001:2013 standard.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du en gång har gett oss. Detta får till följd att vi i framtiden inte längre får fortsätta med den databehandling som beskrivs ovan och som baseras på detta samtycke. Mer information om Googles dataskydd i samband med programmet Google Customer Reviews hittar du här.

c. Trustpilot

För att förbättra vår service använder vi granskningsportalen Trustpilot, som drivs av:

Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Köpenhamn, Danmark (nedan "Trustpilot").

För varje beställning som görs via vår webbplats genereras en inbjudan att lämna en recension. För detta ändamål överförs ditt efternamn, förnamn, e-postadress och ett referensnummer (ordernummer för unik tilldelning) till Trustpilot. Dessa uppgifter används varken av Trustpilot själv eller vidarebefordras till tredje part. Verifieringen av recensionen utförs på grundval av referensnumret (ordernummer) med hjälp av en speciellt genererad länk. Att lämna in en recension är frivilligt.

För att kunna lämna en recension eller registrera kundfeedback är det nödvändigt att skapa/öppna en användarprofil på Trustpilot. Förutom en recension för det inbjudande företaget kan recensioner sedan också läggas in för alla företag på Trustpilots recensionsportal.

Om en recension skickas in genom att klicka på länken i inbjudan skapas automatiskt en användarprofil på Trustpilot efter att personuppgifterna har angetts (namn och e-postadress för verifiering). Detta åtföljs av samtycke till dataskyddsbestämmelserna och de allmänna villkoren för Trustpilot. Dessa kan ses på Trustpilots webbplats på:

https://uk.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms

Överföringen av dina personuppgifter för leverans av utvärderings-e-post efter beställning i vår onlinebutik sker för att skydda våra legitima intressen på grundval av Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR.

d. Produktrecensioner via Bazaarvoice

Vi använder tjänster från Bazaarvoice Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, Texas 78759, USA (www.bazaarvoice.com) för att avgöra hur nöjd du är med din produkt. Vi behandlar också din e-postadress och köpinformation för att skicka dig ett e-postmeddelande där vi ber dig att granska ditt köp. Denna databehandling är nödvändig för att skydda våra legitima intressen av produktutvärdering i den mening som avses i art. 6 para. 1 p. 1 lit f GDPR.

Bazaarvoice är certifierat i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska principerna för dataskydd. Det finns också ett avtal på plats i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd vid överföring av personuppgifter till tredje land.

4. För kupongerbjudanden från Sovendus GmbH

För att kunna välja en rabattkupong som för närvarande är intressant för dig kommer vi att skicka hashvärdet av din e-postadress och din IP-adress i pseudonymiserad och krypterad form till

Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Tyskland (nedan kallat "Sovendus"),

enligt art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

E-postadressens pseudonyma hashvärde används av Sovendus för att ta hänsyn till eventuella invändningar mot reklam (art. 21 para. 3, art. 6 para. 1 p. 1 lit. c GDPR). IP-adressen används av Sovendus uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR). Dessutom överför vi ordernummer, ordervärde med valuta, sessions-ID, kupongkod och tidsstämpel till Sovendus i pseudonymiserad form för fakturering (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. f GDPR). Om du är intresserad av ett kupongerbjudande från Sovendus, om det inte finns någon reklaminvändning mot din e-postadress och om du klickar på kupongbannern som endast visas i detta fall, överför vi din titel, namn och e-postadress i krypterad form till Sovendus för att förbereda kupongen (Art. 6 para. 1 lit. b, f GDPR).

För ytterligare information om Sovendus behandling av dina uppgifter, vänligen se online-dataskyddsinformationen här.

5. För integrering av de betrodda butikerna Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge är integrerad på denna webbplats för att visa vårt Trusted Shops Trustmark och de insamlade recensionerna samt för att erbjuda Trusted Shops produkter till köpare efter att de har gjort en beställning.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen inom ramen för en intresseavvägning för optimal marknadsföring genom att möjliggöra säker shopping i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med den är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland (nedan "Trusted Shops"). Trustbadge görs tillgänglig av en CDN-leverantör (Content-Delivery-Network) som en del av databehandlingen. Trusted Shops använder också tjänsteleverantörer från USA. En adekvat nivå av dataskydd säkerställs. Ytterligare information om Trusted Shops dataskydd finns här: https://www.trustedshops.co.uk/imprint/.

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en server så kallad loggfil, som också innehåller din IP-adress, datum och tid för anropet, mängden data som överförs och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar anropet. Individuella åtkomstdata lagras i en säkerhetsdatabas för analys av säkerhetsavvikelser. Loggfilerna raderas automatiskt senast 90 dagar efter att de skapats.

Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter efter att ha slutfört en beställning eller om du redan har registrerat dig för att använda dem. Då gäller avtalsöverenskommelsen mellan dig och Trusted Shops. För detta ändamål samlas personuppgifter automatiskt in från beställningsuppgifterna. Om du redan är registrerad som kund hos Trusted Shops kontrolleras automatiskt med hjälp av en neutral parameter, e-postadressen hashad med kryptologisk envägsfunktion. E-postadressen omvandlas till detta hashvärde, som inte kan dekrypteras av Trusted Shops innan det överförs. Efter att en matchning har kontrollerats raderas parametern automatiskt.

Detta är nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops berättigade intressen i tillhandahållandet av köparskydd kopplat till den specifika beställningen och transaktionskontrolltjänsterna i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR. Ytterligare information, inklusive din rätt att göra invändningar, finns i Trusted Shops sekretesspolicy som länkas ovan och inom Trustbadge.

6. Om du klickar på inbäddade YouTube-videor

Vi använder komponenter (videor) från företaget YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, United States (nedan kallat "YouTube"), ett företag inom

Google LLC, Amphitheatre Parkway, mountain view, CA 94043, Förenta staterna (nedan kallad "Google"),

på vår webbplats på grundval av Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR och vårt berättigade intresse av att göra vår webbplats intressant för dig.

Vi använder alternativet "Privacy Enhanced Mode" som tillhandahålls av YouTube: när du öppnar en sida som har en inbäddad video upprättas en anslutning till YouTube-servrarna och innehållet visas på webbplatsen genom att informera din webbläsare. Enligt YouTubes information överförs dina uppgifter i "Privacy Enhanced Mode" - särskilt vilka av våra webbsidor du har besökt samt enhetsspecifik information inklusive IP-adressen - endast till YouTubes server i USA när du tittar på videon. Du utlöser denna överföring genom att klicka på videon.

Om du samtidigt är inloggad på YouTube tilldelas denna information till ditt YouTube-medlemskonto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt medlemskonto innan du besöker vår webbplats.

För USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (nedan "TADPF", ytterligare information om detta under III. 9. i denna integritetspolicy). Google har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna. Dessutom sker behandlingen av personuppgifter av Google på grundval av Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd i enlighet med Art. 46 para. 2c) GDPR. Google har dessutom vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust, skada, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Dessa Google-åtgärder är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013.

Mer information om dataskydd i samband med YouTube finns i Googles  integritetspolicy.

7. För bokning av resor

Förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Art. 6 para 1 lit. a GDPR kommer vi att överföra följande uppgifter från bokningsformuläret till researrangören Patricio Travel GmbH, Am Hafen 8, 94130 Obernzell, Tyskland, via e-post:

 • Detaljer om hotellet
 • Uppgifter om catering, reslängd, resedatum, antal personer och tennisbanor
 • Detaljer om reseskydd

Dessutom kommer vi att överföra följande uppgifter som du har tillhandahållit:

 • Hälsning
 • För- och efternamn
 • Klubb
 • Adress (gata, postnummer, stad, land)
 • Telefonnummer
 • En giltig e-postadress
 • Anmärkningar

Överföringen av dina uppgifter i bokningsformuläret sker för att Patricio Travel GmbH ska kunna ge dig reseerbjudanden och informationsmaterial som är anpassade till dina personliga intressen och för att säkerställa att du kan kontaktas för en eventuell bokning av en resa med Patricio Travel GmbH.

Patricio Travel GmbH får endast använda de uppgifter som lämnats för ovan nämnda ändamål.

8. För andra ändamål

Dessutom lämnar vi endast ut dina personuppgifter till tredje part om:

 • Du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR,
 • om det föreligger en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c GDPR, och
 • utlämnandet är nödvändigt i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande intresse som är värt att skydda för att inte avslöja dina uppgifter.

9. Information om eventuella risker med dataöverföring till osäkra tredjeländer, särskilt till USA

Ett "tredje land" är ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där GDPR inte är direkt tillämplig. Ett tredjeland anses vara "osäkert" om EU-kommissionen inte har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå för detta land i enlighet med art. 45 para. 1 GDPR, som bekräftar att det finns ett adekvat skydd för personuppgifter i landet. Den 10 juli 2023 antog EU-kommissionen Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF), ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå i den mening som avses i art. 45 para. 1 GDPR för säker överföring av data mellan EU och USA. USA betraktas därför som ett så kallat säkert tredje land.

I denna dataskyddsinformation informerar vi dig om när och hur vi överför personuppgifter till USA eller andra osäkra tredje länder. Vi överför endast dina personuppgifter om mottagaren är certifierad enligt TADPF eller om

 • mottagaren lämnar tillräckliga garantier i enlighet med Art. 46 para. 1 GDPR för skydd av personuppgifter; eller
 • du uttryckligen har samtyckt till överföringen efter att vi har informerat dig om riskerna i enlighet med Art. 49 para. 1 lit. a GDPR; eller
 • överföringen är nödvändig för att uppfylla avtalsförpliktelser mellan dig och oss (art. 49 para. 1 lit. b GDPR); eller
 • ett annat undantag från Art. 49 GDPR gäller.

Garantier enligt art. 46 para. 1 GDPR kan vara så kallade bindande företagsregler, dvs. bindande interna dataskyddsbestämmelser för en leverantör som överenskommits med tillsynsmyndigheterna, enligt art. 46 para. 2 lit. b GDPR, så kallade standardklausuler för dataskydd som utfärdats av Europeiska kommissionen i enlighet med art. 93.2 GDPR kan betraktas som lämpliga skyddsåtgärder. I dessa standardiserade dataskyddsbestämmelser förbinder sig mottagaren att skydda uppgifterna tillräckligt och därmed garantera en skyddsnivå som är jämförbar med GDPR. Vi säkerställer i förväg att mottagaren också kan uppfylla de överenskomna garantierna.

IV. Cookies och pixeltaggar

1. Vad är cookies och pixeltaggar?

Vi använder cookies på vår webbplats. Det är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies orsakar ingen skada på din enhet och innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig kod.

I cookien lagras information som är relaterad till den specifika enhet som används. Detta innebär dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet.

Vi använder pixeltaggar (även kallade webbfyrar eller spårningspixlar) som en del av våra onlinetjänster. Pixlar är små grafiska element som integreras i HTML-koden på vår webbplats. Pixeltaggen i sig lagrar eller ändrar inte någon information på din enhet, så pixlar orsakar inte någon skada på din enhet och innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig kod.

Pixel kan skicka personuppgifter som din IP-adress, hänvisningsadressen till den besökta webbplatsen, tidpunkten då pixeln visades, vilken webbläsare som används samt tidigare inställd cookieinformation till en webbserver. Detta gör det möjligt att utföra räckviddsmätningar och andra statistiska utvärderingar, som tjänar optimeringen av vårt erbjudande.

Å ena sidan tjänar användningen av cookies till att göra användningen av vårt erbjudande trevligare för dig. Vi använder så kallade sessionscookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats, att du redan har loggat in på ditt användarkonto eller för att visa kundvagnen. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

För att optimera användarupplevelsen använder vi dessutom tillfälliga s.k. komfortcookies, som lagras på din enhet under en viss bestämd tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster, identifieras det automatiskt att du redan har varit på vår webbplats och vilka poster och inställningar du har gjort så att du inte behöver ange dem igen. Dessa raderas i regel efter högst 30 dagar. Endast de komfortcookies som avser språkinställningar lagras i 365 dagar.

Å andra sidan använder vi cookies och pixeltaggar inom ramen för tredjepartsverktyg för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande till dig (se V.). Dessa analys-, spårnings- och riktade cookies gör det möjligt för oss att automatiskt känna igen att du redan har varit på vår webbplats när du besöker den igen. Dessa cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

2. Vilken är den rättsliga grunden för behandling med hjälp av cookies och pixeltaggar?

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies och pixeltaggar beror på vilken kategori av cookies och pixeltaggar som används. Användningen av cookies som är nödvändiga för att upprätthålla funktionerna på webbplatsen används av oss för att skydda våra legitima intressen enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR; vårt legitima intresse är att erbjuda en webbplats som fungerar smidigt och är tilltalande när det gäller design. Alla andra cookies som inte krävs för att upprätthålla webbplatsens funktioner används endast av oss med ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Du kan ge detta samtycke via vårt verktyg för samtycke till cookies eller återkalla det när som helst med verkan för framtiden. Du har möjlighet att antingen godkänna användningen av alla cookie-kategorier eller göra ett individuellt val.

3. Samtyckeshantering med OneTrust

Vår webbplats använder samtyckeshanteringstjänsten OneTrust från OneTrust LLC, Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, Loncon EC3N 3DQ, Storbritannien (nedan kallad "OneTrust"). I detta sammanhang behandlas datum och tid för besöket, webbläsarinformation, samtyckesinformation, enhetsinformation och IP-adressen för den begärande enheten. Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR (berättigat intresse). Att inhämta och hantera lagstadgade samtycken anses vara ett berättigat intresse i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse, eftersom störningen av användarnas rättigheter till följd av användningen av anonymiserade IP-adresser och involveringen av en tjänsteleverantör baserad i Tyskland är mycket låg. OneTrust lagrar samtycken och återkallelser för vår räkning och enligt våra instruktioner. Lagringen är baserad på Art. 6 para. 1 lif. F GDPR. Att kunna uppfylla redovisningsskyldigheten i enlighet med art. 5 para. 2 GDPR är ett berättigat intresse. Ytterligare information om dataskydd på OneTrust hittar du här.

V. Spårning och inriktning

De spårnings- och målinriktningsåtgärder som anges nedan och som används av oss utförs om du har gett oss ditt samtycke till detta (se IV. 3).

Med de spårningsåtgärder som används vill vi säkerställa en efterfrågeorienterad design och kontinuerlig optimering av vår webbplats. Dessutom använder vi spårningsåtgärderna för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats. Genom de riktade åtgärder som används vill vi också säkerställa att du endast visas reklam på dina terminalenheter som är inriktad på dina faktiska eller förmodade intressen.

De respektive syftena med databehandlingen och datakategorierna kan hittas i beskrivningen av lämpliga spårningsverktyg.

1. AWIN

Annonsnätverket AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland (nedan kallat "AWIN") används på vår webbplats baserat på våra legitima intressen enligt Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Med hjälp av AWIN kan vi leverera reklaminnehåll och analysera hur framgångsrika kampanjerna har varit.

Inom ramen för denna tjänst lagrar AWIN cookies på enheter som tillhör användare som besöker vår webbplats i syfte att dokumentera transaktioner (t.ex. leads och försäljning). Dessa cookies tjänar endast syftet att korrekt tilldela framgången för ett annonsmedium och motsvarande fakturering inom annonsnätverket. Endast informationen om när ett visst reklammedium klickades på av en enhet placeras i en cookie och, i händelse av en beställning, behandlas beställningssumman, beställnings-ID, om det är en ny eller befintlig kund och tidpunkten för beställningen. I spårningscookies lagras en individuell sekvens av nummer, som inte kan tilldelas den enskilda användaren, och med vilken

 • en annonsörs affiliate-program,
 • utgivare och
 • tidpunkten för användarens åtgärd (klick eller visning)

är dokumenterade.

Observera att du efter en eventuell avaktivering av visningen av personliga annonser från AWIN och andra reklampartners kommer att fortsätta att få annonser som dock är mindre exakt anpassade till dina intressen/ditt surfbeteende. Du hittar mer information om detta i AWINs integritets integritetspolicy.

2. Microsofts reklam

Vi använder conversion tracking från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Detta gör det möjligt för oss att spåra användarnas aktiviteter på vår webbplats om de har nått vår webbplats via annonser från Microsoft Advertising.

Om du kommer till vår webbplats via en Microsoft Advertising-annons placeras en cookie på din dator. Microsoft lagrar uppgifter om användningen av webbplatsen (t.ex. besökets längd, vilka delar av webbplatsen som besöktes och vilken annons som förde dig till vår webbplats) och, vid en beställning som baseras på detta, beställningsvärdet och tidpunkten för beställningen. Information om din identitet registreras inte.

För USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (nedan "TADPF", ytterligare information om detta under III. 9. i denna integritetspolicy). Microsoft har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna. Om personuppgifter överförs från Microsoft till USA, sker detta också på grundval av Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd i enlighet med Art. 46 (2c) GDPR. Microsoft har också genomfört omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, skada, ändring, obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst. Dessa Microsoft-åtgärder är certifierade i enlighet med ISO/IEC 27001:2013-standarden.

Dessutom har vi ingått ett orderbehandlingsavtal med Microsoft för användning av Microsoft Advertising. Genom detta avtal säkerställer Microsoft att de behandlar uppgifterna i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och garanterar skyddet av den registrerades rättigheter.

Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också avvisa inställningen av en cookie som krävs för detta - till exempel genom att använda en webbläsarinställning som generellt avaktiverar den automatiska inställningen av cookies. Ytterligare information om dataskydd och de cookies som används av Microsoft Advertising finns på Microsofts webbplats.

3. Econda Webbanalys

För att optimera webbplatsen och databaserna i bakgrunden använder vi webbanalyslösningar från econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe (nedan kallat "econda").

I de processer som används skapas användarprofiler under en pseudonym. För detta ändamål används även cookies. Econda har tillstånd att använda kvalitetsstämpeln "Certified Data Protection" för området "Web Shop Controlling". De uppgifter som samlas in med econda-teknik kommer inte att användas för att personligen identifiera dig som besökare på denna webbplats utan ditt separata samtycke och kommer inte att slås samman med direkt personliga uppgifter om bäraren av pseudonymen. För mer information, vänligen besök http://www.econda.de/.

4. Emarsys Webextend

Webextend spårningscookies/pixeltagg: Vi använder cookies/pixeltaggar från Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Straße 1, 12489 Berlin, Tyskland (nedan kallat "Emarsys Webextend") för att skapa nyhetsbrev som är skräddarsydda för dig och dina intressen. För detta ändamål använder vi befintlig information, såsom bekräftelse på mottagande och läsning av e-post, information om din dator och anslutning till Internet, operativsystem och plattform, din surfhistorik, datum och tid för ditt besök på hemsidan, produkter/artiklar som du har tittat på. Vi använder i allmänhet denna information i pseudonymiserad form, men kan också använda den för att skicka nyhetsbrev till dig som motsvarar dina intresseområden.

Om du inte vill få personligt anpassad reklam via nyhetsbrev kan du när som helst invända mot detta genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@tennis-point.de. Alternativt kan du avregistrera dig via avregistreringslänken längst ner i varje nyhetsbrev.

5. Meta Retargeting

Vi använder reklamtjänster från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (nedan "Meta"). En pixeltagg från Meta är integrerad på vår webbplats. Detta är en Java Script-kod som används för att lagra data om användningen av webbplatsen. Detta inkluderar din IP-adress, den webbläsare som används och käll- och målsidorna. Denna information överförs till Metas servrar i USA. Där kontrolleras automatiskt om du har sparat en Meta-cookie. Under denna process kommer varken vi eller Meta att identifiera dig personligen genom att jämföra uppgifterna. Detta gör det möjligt för oss att visa anpassad och intressebaserad reklam för Meta-tjänsterna för vissa grupper av pseudonymiserade besökare på vår webbplats som också använder Meta-tjänster.

För USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (nedan "TADPF", ytterligare information om detta under III. 9. i denna dataskyddsdeklaration). Meta har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska principerna för dataskydd. Överföringen av denna information till USA baseras också på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd i enlighet med Art. 46 para. 2c) GDPR. Meta har också genomfört omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, skada, ändring, obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst.

För mer information om Metas integritet, se Metas integritetspolicy.

Inaktivera metaspårning: Klicka här.

6. New Relic

Vi använder webbanalystjänsten New Relic för statistisk utvärdering av besökaråtkomst, som drivs av New Relic, Inc, 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA. New Relic samlar in och lagrar data från vilka användarprofiler skapas under en pseudonym i syfte att analysera besökarnas beteende och förbättra utformningen av webbplatsen, samt för optimerings- och marknadsföringsändamål. New Relic använder cookies. Dessa cookies används för att känna igen webbläsaren och därmed möjliggöra en mer exakt bestämning av statistiska data. New Relic kommer att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. New Relic kommer inte att associera dina direkt personliga uppgifter med några andra uppgifter som innehas av New Relic. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också avvisa inställningen av en cookie som krävs för detta - till exempel genom att ändra dina webbläsarinställningar för att generellt avaktivera den automatiska inställningen av cookies.

Ett beslut om adekvat skyddsnivå har fattats av EU-kommissionen för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (nedan "TADPF", ytterligare information om detta under III. 9. i denna integritetspolicy). New Relic har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska principerna för dataskydd. Ytterligare detaljer och information finns i New Relics sekretesspolicy.

7. Tradedoubler

Denna webbplats deltar i partnerprogram från Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München (nedan kallat "TradeDoubler"), en tjänst för integrering av annonser i form av textlänkar, bildlänkar, reklambanners eller inmatningsmasker. TradeDoubler använder cookies, som lagras på din dator, samt pixeltaggar, som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Detta gör att information som besökstrafik på dessa sidor kan analyseras.

Den information som genereras av cookies och pixeltaggar om användningen av denna webbplats (inklusive dolda IP-adresser) och leveransen av reklamformat överförs till en TradeDoubler-server och lagras där. Denna information kan vidarebefordras av TradeDoubler till TradeDoublers avtalspartners. TradeDoubler kommer dock inte att slå samman din IP-adress med andra uppgifter som du har lagrat.

Ytterligare information om användningen av data finns i TradeDoublers integritetspolicy.

8. Criteo

Vi använder Criteo Remarketing. Dessa tjänster tillhandahålls av Criteo (registreringsnummer: 484786249), med säte på 32 Rue Blanche, 75009 Paris. Vår webbplats använder cookies/annonserings-ID för reklamändamål. Detta gör att vi kan visa våra annonser för besökare som är intresserade av våra produkter på partnerwebbplatser, appar och e-postmeddelanden. Re-targeting-teknik använder cookies eller reklam-ID och visar reklam baserat på ditt tidigare surfbeteende. För att välja bort denna intressebaserade annonsering, besök följande webbplatser:

www.networkadvertising.org/choices
www.youronlinechoices.com

Vi kan dela information som tekniska identifierare från din inloggningsinformation på vår webbplats eller vårt CRM-system med betrodda reklampartners. Detta gör det möjligt för oss att länka dina enheter och/eller miljöer och erbjuda dig en sömlös upplevelse med de enheter och miljöer du använder. För mer information om dessa länkfunktioner, se sekretesspolicyn som finns i de ovannämnda plattformarna eller förklaringarna nedan.

Criteos integritetspolicy: https://www.criteo.com/privacy/.

9. Google Ads (med Remarketing)

På vår webbplats använder vi Google Conversion Tracking och Remarketing Pixel från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). Tjänsten gör det möjligt för oss att utforma, statistiskt registrera, optimera och visa reklaminnehåll i enlighet med kraven. Vi är beroende av sådant reklaminnehåll för att säkerställa synligheten på vår webbplats.

Google Ads placerar en cookie på din dator om du har nått vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi känna igen att du har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan. Dessutom använder vi information om din användning av denna webbplats, som Google samlar in och analyserar för vår räkning (se här för mer information). Detta gör det möjligt för oss att rikta oss till dig på andra webbplatser med innehåll som är relevant för dig.

Vi använder också remarketingpixeln, som samlar in och analyserar information om din användning av denna webbplats. På så sätt kan vi rikta oss till dig på andra webbplatser med innehåll som är relevant för dig. Enligt Google sammanförs de uppgifter som samlas in vid remarketing inte med personuppgifter som eventuellt lagras av Google. Google pseudonymiserar dessutom dessa uppgifter.

Varje Ads-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras via Ads-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Som Ads-kund får vi veta det totala antalet användare som har klickat på en annons och omdirigerats till en sida med en tagg för konverteringsspårning. Vi får dock ingen information som gör att vi kan identifiera dig personligen.

Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats, t.ex. klickbeteende på texter och produkter eller interaktion med videor, överförs till en Google-server i USA och lagras där.

För USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (nedan "TADPF", ytterligare information om detta under III. 9. i denna integritetspolicy). Google har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa europeiska dataskyddsprinciper. Dessutom sker behandlingen av personuppgifter av Google på grundval av Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd i enlighet med Art. 46 para. 2c) GDPR. Google har dessutom vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust, skada, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Dessa Google-åtgärder är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013.

Mer information om dataskydd finns i Googles integritetspolicy.

10. Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en webbanalys- och reklamtjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad "Google"). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies och pixeltaggar (se IV ovan) används. Den information som behandlas på detta sätt om din användning av denna webbplats, t.ex.

 • Typ av webbläsare / version.
 • Operativsystem som används,
 • Referrer URL (den tidigare besökta sidan),
 • Värdnamn för den dator som används (IP-adress),
 • Tidpunkt för serverförfrågan

samt annan information om användningen av vår webbplats. IP-adresserna anonymiseras så att de inte kan kopplas till dig personligen (IP-maskering).

överförs till en server hos Google i USA och lagras där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i "US-Privacy-shield" och är registrerad i "US-Privacy shield"-programmet från det amerikanska handelsdepartementet.

Dessutom har vi ingått ett avtal om behandling av uppgifter för användning av Google Analytics om användningen. Genom detta avtal försäkrar Google att de behandlar uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen och säkerställer skyddet av den berörda personens rättigheter.

Informationen kommer att användas för att utvärdera användningen av webbplatsen, till rapporter om webbplatsaktivitet för att samla och mer med användningen av webbplatsen och användningen av Internetrelaterade tjänster i syfte att göra marknadsundersökningar och för att tillhandahålla behovsbaserad utformning av dessa Internetsidor.
 De kommer också att överföra information till tredje part om detta inte krävs enligt lag eller i den mån tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av. Din IP-adress slås under alla omständigheter samman med andra uppgifter från Google. IP-adresserna görs anonyma så att en koppling inte är möjlig (IP-maskering).

För USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (nedan "TADPF", ytterligare information om detta under III. 9. i denna integritetspolicy). Google har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa europeiska dataskyddsprinciper. Dessutom sker behandlingen av personuppgifter av Google på grundval av Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd i enlighet med Art. 46 para. 2c) GDPR. Google har dessutom vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust, skada, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Dessa Google-åtgärder är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013.

Mer information om dataskydd finns i Googles integritetspolicy.

Genom att använda Google Analytics behandlar Google informationen för vår räkning för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning i syfte att göra marknadsundersökningar och behovsbaserad utformning av denna webbplats.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarnas IP-adress förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och trunkeras där.

Vi har aktiverat annonseringsfunktionerna i Google Analytics. Detta genererar rapporter om målgrupper, demografiska egenskaper som ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare samt om våra marknadsföringskampanjer. Uppgifterna för detta kommer från kampanjer som genomförs via Google-tjänster, intressebaserad reklam från Google, Google Display Network och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Detta avslöjar inte direkt din identitet för oss. Med hjälp av dessa rapporter kan vi bättre utvärdera användarnas beteende i samband med våra online-erbjudanden och optimera hur vi adresserar målgrupper.

Om du inte vill att ditt användarbeteende ska beaktas i dessa rapporter kan du avaktivera detta via annonsinställningarna i ditt eget Google-konto eller förhindra insamling av data av Google Analytics enligt beskrivningen nedan. Du kan också begränsa insamlingen av data genom att inte logga in på ditt eget Google-konto när du besöker vår webbplats.

Vi använder inte Universal Analytics med användar-ID som erbjuds av Google.

De insamlade uppgifterna kan överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar uppgifterna för vår räkning.

De användaruppgifter som samlas in via cookies raderas automatiskt efter 14 månader.

Ytterligare information om dataskydd i samband med Google Analytics hittar du i Google Analytics hjälpcenter. Information om Googles användning av data hittar du i deras integritetspolicy.

11. Ladenzeile

Vi använder teknik (t.ex. spårningspixlar) från Ladenzeile GmbH, Zimmerstraße 50, 10888 Berlin, Tyskland (nedan "Ladenzeile") på vår webbplats. Företaget driver portalerna Ladenzeile och ShopAlike. Denna teknik körs på din enhet när du slutför en beställningsprocess. I samband med detta samlar Ladenzeile in anonyma uppgifter om din beställningsprocess (t.ex. varukorgens värde) och din IP-adress i pseudonymiserad form. Detta sker på grundval av ditt samtycke för att fördela försäljning, för marknadsföringsändamål och för verifierbarhet av civilrättsliga anspråk. Ladenzeile raderar uppgifterna så snart de inte längre behövs för dessa ändamål. Vänligen se Ladenzeiles integritetspolicy: https://www.ladenzeile.de/datenschutzerklaerung.html. Om du inte samtycker till spårningen kan du förhindra detta i webbläsaren via inställningen do-not-track.

12. ProductsUp

Vi använder konverteringsspårning från ProductsUp på vår webbplats. Detta är en programvara för optimering av foderhantering. Leverantören är Products Up GmbH, Bahnhofstr. 5, 91425 Simmelsdorf, Tyskland (nedan kallad "Products Up"). Products Up:s konverteringsspårning gör det möjligt för oss att analysera beteendet hos våra webbplatsbesökare. För detta ändamål registreras de sidor du besöker och din köpaktivitet, som din webbläsare överför till våra webbservrar när du besöker webbplatsen. Detta gör det möjligt för oss att mäta interaktioner på webbplatsen, t.ex. uppehållstid, konverteringar, scrollhändelser, klick och sidvisningar för besökare på webbplatsen. IP-adressen anonymiseras så tidigt som möjligt under analysen med ProductsUp så att interaktionerna inte kan tilldelas webbplatsbesökaren längre än den aktuella dagen så att de kan kännas igen vid efterföljande besök. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för detta ändamål.

Utan ditt samtycke kommer inga cookies att lagras i din webbläsare och ingen information kommer att läsas från minnet på din slutenhet. Behandlingen sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Du kan förhindra spårning i din webbläsare med hjälp av inställningen do-not-track.

Ytterligare information finns i Products Up:s integritetspolicy på: https://www.productsup.com/privacy-policy/.  

13. Dynamic Yield

Vi använder personaliseringsprogramvaran från Dynamic Yield GmbH, Unter den Linden 26-30, 10117 Berlin (nedan kallad "Dynamic Yield") på vår webbplats för att anpassa användarupplevelsen genom att skapa individuella produktrekommendationer och för att övervaka resultaten genom A/B-tester och realtidsanalyser. För detta ändamål används cookies och lokal lagring. De uppgifter som analyseras av Dynamic Yield hjälper oss att förstå vilka sidor och produkter som är av särskilt intresse för webbplatsens besökare.

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. IP-adresser, användar-ID, besökta sidor, hänvisningar, URL-parametrar, sökfrågor/termer, information om sökresultat, medlemskap i målgrupper, interaktioner, geografisk plats och teknisk, icke beteendemässig information om din slutenhet och webbläsare behandlas. Uppgifterna raderas 12 månader efter insamlingen.

Om du också har gett ditt samtycke i Google Analytics, kommer Google att ta emot data/segment som behandlas av Dynamic Yield för vidare användning. Information om Google Analytics och Google finns i denna integritetspolicy.

I undantagsfall kan de insamlade uppgifterna överföras till Dynamic Yields huvudkontor i Israel för tekniska supportåtgärder. Dessa säkerställs genom ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Art. 45 I GDPR.

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med Dynamic Yield i enlighet med Art. 28 I GDPR. Ytterligare information om dataskydd hos Dynamic Yield finns på https://www.dynamicyield.com/de/gdpr-and-privacy/ och i Dynamic Yields integritetspolicy: https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/.

VI. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att göra det:

 • i enlighet med art. 7 para. 3 GDPR, att när som helst återkalla ditt samtycke som du en gång har gett oss. Detta innebär att vi i framtiden inte längre får fortsätta med den databehandling som baserades på detta samtycke;
 • begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i enlighet med Art. 15 I GDPR. I synnerhet kan du begära information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invändning, förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål, ursprunget till dina uppgifter om de inte samlades in av oss och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, i tillämpliga fall, meningsfull information om dess detaljer;
 • i enlighet med Art. 16 GDPR, att omedelbart begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
 • att kräva radering av dina personuppgifter som lagras av oss i enlighet med Art. 17 GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • i enlighet med Art. 18 GDPR, att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider uppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig men du vägrar att radera dem och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller du har lämnat in en invändning mot behandlingen i enlighet med art. 21 I GDPR;
 • i enlighet med Art. 20 GDPR, att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig, och
 • att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med Art. 77 I GDPR. I regel kan du vända dig till tillsynsmyndigheten för din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller till vårt huvudkontor.

För att utöva sina berörda rättigheter gentemot oss, kontakta datenschutz@tennis-point.de

VII. Rätt till invändningar enligt art. 21 GDPR

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. f GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 21 GDPR, förutsatt att det finns skäl för detta på grund av din speciella situation eller att invändningen riktas mot direktreklam. I det senare fallet har du en allmän rätt till invändning, som vi kommer att genomföra utan att specificera en särskild situation.

Om du vill utöva din rätt att invända, skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@tennis-point.de

VIII. Datasäkerhet

Alla uppgifter som överförs av dig personligen krypteras med den vanliga och säkra TLS-standarden (Transport Layer Security). TLS är en säker och beprövad standard som också används i t.ex. internetbanker. Du känner igen en säker TLS-anslutning på att ett s har lagts till http (t.ex. https://..) i adressfältet i din webbläsare eller på låssymbolen högst upp i din webbläsare.

Vi använder också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

IX. Aktualitet och ändring av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy är för närvarande giltig och uppdaterades senast i februari 2024.

Det kan bli nödvändigt att ändra denna sekretesspolicy till följd av vidareutveckling av vår webbplats och erbjudanden på den eller på grund av ändringar i juridiska eller officiella krav. Du kan när som helst få tillgång till och skriva ut den aktuella sekretesspolicyn på webbplatsen https://www.padelpoint.se/help-service_privacy_policy.html.