Ångerrätt

Konsumenter har en ångerrätt enligt det som nedan sägs, varvid konsumenter är alla fysiska personer som ingår köpeavtal för varor eller tjänster som till övervägande del varken gäller yrkesmässigt bruk eller är avsedda för kommersiella ändamål:

A. Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att annullera detta avtal inom fjorton (14) dagar utan motivering.

Fristen för ångerrätten är fjorton (14) dagar från den dag som du eller annan, av dig angiven part, och som inte är speditör, tar resp. har tagit emot den senaste varan.

För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss (Tennis-Point Europe GmbH, Padel-Point, Hans-Böckler-Str. 29-35, 33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland, Tel.: 0852 - 50 38 19, Fax: +49 (0) 5245 / 8353 - 499, E-Mail: info@padelpoint.se) , att du vill annullera detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten, per fax eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall, vilket emellertid inte är något krav.

För att annullera avtalet räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du vill annullera avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när du annullerar avtalet

Om du annullerar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som hänför sig till att du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du annullerar avtalet. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.Vi debiterar inga kostnader för en återbetalning. Vi kan emellertid neka en återbetalning så länge tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har bevisat, att du har skickat tillbaka varan till oss' beroende på vilket som sker först.

Du ska då skicka eller lämna tillbaka varan till oss omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med den dag du har informerat oss om att du annullerar avtalet. Fristen har beaktats, om du skickar tillbaka varan inom fjorton dagar. Vi övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas tillbaka med normal post (t.ex. speditionsvara). Du övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet kan skickas tillbaka med normal post.

Du bär de omedelbara kostnaderna för retursändningen.

Du ansvarar enbart för varans eventuella värdeförlust, om den hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Exclusion and/or premature expiration of the right to cancel

The right to cancel is excluded for contracts for the supply of goods that are made to the consumer’s specifications or are clearly personalized.

The right to cancel is excluded for contracts for the supply of a newspaper, periodical or magazine, with the exception of subscription contracts for the supply of such publications.

The right to cancel ceases to be available in the case of a contract for the supply of sealed audio or sealed video recordings or sealed computer software , if the goods become unsealed after delivery.

The right to cancel does not apply for consumers who, at the time of concluding the contract, are not nationals of a member state of the European Union and whose exlusive residence and address of delivery are located outside of the European Union.

General information

1) Please prevent damage to and contamination of the goods. Please return the goods, if possible, in the original packaging with all accessories and all packaging components. If necessary, please use protective outer packaging. If you are no longer in possession of the original packaging, please use suitable packaging providing adequate protection against potential transport damage.
2) Please do not return the goods freight forward.
3) Please note that the above general information in section 1 and 2 is not a precondition for effectively exercising your right to cancel.

B. Mall-annulleringsformulär

Om du vill annullera avtalet ber vi dig att fylla i detta formulär och att skicka det tillbaka till oss.

Padel-Point
Tennis-Point Europe GmbH
Hans-Böckler-Str. 29-35
33442 Herzebrock-Clarholz
Tyskland
Fax: +49 (0) 5245 / 8353 - 499
E-Mail: info@padelpoint.se

Härmed annullerar jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*) har ingått om att köpa följande varor (*)Beställt den (*)

mottagit den (*)Konsumentens/konsumenternas namn

DKonsumentens/konsumenternas adressKonsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om avtalet annulleras på papper)

Datum


(*) stryk det som inte är tillämpligt